Orientační ceník prací.

Ceník pro kalkulaci rozpočtu kompletních materiálů jelikož cena  …     materiálu může být díky specifikům i použité technologie značně odlišná. Cenu materiálu i jeho reálnou spotřebu je proto lépe kalkulovat až pro konkrétní zadání . Při sestavování rozpočtu zohledňujeme více specifik, patří mezi ně například i rozsah prací.